درباره ما

هدف از ایجاد سایت فیس بیست ، فروش محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی در سراسر ایران می باشد. بنیان کاری سایت فیس بیست ، ارائه ی محصولات با کیفیت می باشد. مدیریت سایت فیس بیست ، بر عهده ی محمدرضا تیموری می باشد.